Exhibition of Stone sculpture by Matsuzaki Katsuyoshi in Kyoto Daimaru departmentstore

Kyoto Daimaru department store
2024.4.10(wed) - 16(tue)