Japanese

facebook

Exhibition in Kyoto of stone sculputure by Matsuzaki Katsuyoshi
T's garden
2014.9.12-15
Imadegawa down,Nashiki st,Kamigyo-ku,Kyoto