Japanese

facebook

Exhibition in Hyogo of stone sculputure by Matsuzaki Katsuyoshi
Nihonbashi Mitsukoshi Department
2013.10.30-11.5
1-4-1,Nihonbashimuromachi,Chuo-ku,Tokyo